Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trump cảnh báo gian lận bầu cử giúp Hillary trở thành tổng thống