Trùm IS khét tiếng "sa lưới" ở Thổ Nhĩ Kỳ, bị dẫn độ về Iraq

Thủ tướng Iraq và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp báo ở Ankara hồi cuối năm 2017. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Iraq và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp báo ở Ankara hồi cuối năm 2017. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Iraq và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc họp báo ở Ankara hồi cuối năm 2017. Ảnh: Reuters.