Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TRỰC TIẾP: Công kích cá nhân trong tranh luận: Trump “là con rối của Putin”, Clinton “nói nhưng không làm“