TỔNG THỐNG Mỹ BARACK OBAMA THĂM VIỆT NAM

Chủ tịch Nước hội đàm với Tổng thống Obama

Lên top