Trực thăng sao Hỏa xác lập kỷ lục ấn tượng mới

Trực thăng sao Hỏa có chuyến bay lần 3 hôm 25.4 dài nhất từ trước đến nay. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa có chuyến bay lần 3 hôm 25.4 dài nhất từ trước đến nay. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa có chuyến bay lần 3 hôm 25.4 dài nhất từ trước đến nay. Ảnh: NASA
Lên top