Trực thăng sao Hỏa trình diễn xuất sắc trong chuyến bay căng thẳng tột độ

Trực thăng sao Hỏa chụp bức ảnh này trong chuyến bay thứ 9. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa chụp bức ảnh này trong chuyến bay thứ 9. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa chụp bức ảnh này trong chuyến bay thứ 9. Ảnh: NASA
Lên top