Trực thăng sao Hỏa thế hệ 2.0 của NASA có gì hot?

NASA đang nghiên cứu trực thăng sao Hỏa thế hệ mới. Ảnh: NASA
NASA đang nghiên cứu trực thăng sao Hỏa thế hệ mới. Ảnh: NASA
NASA đang nghiên cứu trực thăng sao Hỏa thế hệ mới. Ảnh: NASA
Lên top