Trực thăng sao Hỏa hoàn thành xuất sắc chuyến bay thứ 8

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity trong chuyến bay thứ 8 trên hành tinh đỏ. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity trong chuyến bay thứ 8 trên hành tinh đỏ. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity trong chuyến bay thứ 8 trên hành tinh đỏ. Ảnh: NASA
Lên top