Trực thăng sao Hỏa ghi dấu mới giúp tìm sự sống trên hành tinh đỏ

Trực thăng sao Hỏa của NASA phát hiện khu vực nứt gãy “Raised Ridges” trong chuyến bay thứ 9 vào ngày 5.7. Ảnh: NASA/JPL
Trực thăng sao Hỏa của NASA phát hiện khu vực nứt gãy “Raised Ridges” trong chuyến bay thứ 9 vào ngày 5.7. Ảnh: NASA/JPL
Trực thăng sao Hỏa của NASA phát hiện khu vực nứt gãy “Raised Ridges” trong chuyến bay thứ 9 vào ngày 5.7. Ảnh: NASA/JPL
Lên top