Trực thăng sao Hỏa của NASA sắp bay chuyến đầu tiên năm 2022

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity chụp ảnh bề mặt hành tinh đỏ khi chuẩn bị đáp xuống trong chuyến bay năm 2021. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity chụp ảnh bề mặt hành tinh đỏ khi chuẩn bị đáp xuống trong chuyến bay năm 2021. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity chụp ảnh bề mặt hành tinh đỏ khi chuẩn bị đáp xuống trong chuyến bay năm 2021. Ảnh: NASA
Lên top