Trực thăng sao Hỏa của NASA mở cánh quạt, sẵn sàng cho chuyến bay lịch sử

Trực thăng sao Hỏa của NASA đã mở cánh quạt và quay thử. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa của NASA đã mở cánh quạt và quay thử. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa của NASA đã mở cánh quạt và quay thử. Ảnh: NASA.
Lên top