Trực thăng sao Hỏa của NASA liên tục có tin vui

Máy bay trực thăng Sao Hỏa Ingenuity của NASA (ở trên chính giữa bên phải) trong chuyến bay thứ 4 ngày 30.4. Ảnh: NASA.
Máy bay trực thăng Sao Hỏa Ingenuity của NASA (ở trên chính giữa bên phải) trong chuyến bay thứ 4 ngày 30.4. Ảnh: NASA.
Máy bay trực thăng Sao Hỏa Ingenuity của NASA (ở trên chính giữa bên phải) trong chuyến bay thứ 4 ngày 30.4. Ảnh: NASA.
Lên top