Trực thăng sao Hỏa của NASA liên tục chuẩn bị cho chuyến bay đầu tiên

Trực thăng Ingenuity mở chân xuống bề mặt sao Hỏa hôm 29.3. Đây là trực thăng đầu tiên trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Trực thăng Ingenuity mở chân xuống bề mặt sao Hỏa hôm 29.3. Đây là trực thăng đầu tiên trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Trực thăng Ingenuity mở chân xuống bề mặt sao Hỏa hôm 29.3. Đây là trực thăng đầu tiên trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Lên top