Trực thăng sao Hỏa của NASA liên tiếp ghi thêm dấu mốc lịch sử

Trực thăng sao Hỏa của NASA hoàn tất chuyến bay một chiều đầu tiên trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa của NASA hoàn tất chuyến bay một chiều đầu tiên trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa của NASA hoàn tất chuyến bay một chiều đầu tiên trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Lên top