Trực thăng sao Hỏa của NASA đối mặt với thử thách khắc nghiệt đầu tiên

Trực thăng sao Hỏa của NASA phải tự mình vượt qua thời tiết khắc nghiệt trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa của NASA phải tự mình vượt qua thời tiết khắc nghiệt trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa của NASA phải tự mình vượt qua thời tiết khắc nghiệt trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
Lên top