Trực thăng sao Hỏa của NASA có khám phá tuyệt vời trong chuyến bay thứ 12

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA chụp được hình ảnh về vùng "Nam Séítah" của Sao Hỏa trong chuyến bay thứ 12. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA chụp được hình ảnh về vùng "Nam Séítah" của Sao Hỏa trong chuyến bay thứ 12. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA chụp được hình ảnh về vùng "Nam Séítah" của Sao Hỏa trong chuyến bay thứ 12. Ảnh: NASA
Lên top