Trực thăng sao Hỏa của NASA bay vọt lên độ cao chưa từng thấy

Trực thăng sao Hỏa chụp ảnh bóng của chính mình trên bề mặt hành tinh trong chuyến bay thứ 10. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa chụp ảnh bóng của chính mình trên bề mặt hành tinh trong chuyến bay thứ 10. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa chụp ảnh bóng của chính mình trên bề mặt hành tinh trong chuyến bay thứ 10. Ảnh: NASA
Lên top