Trực thăng sao Hỏa bay qua những địa hình kỳ thú trong chuyến bay kỷ lục

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity chụp cấu trúc đá "Raised Ridges" từ trên cao. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity chụp cấu trúc đá "Raised Ridges" từ trên cao. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity chụp cấu trúc đá "Raised Ridges" từ trên cao. Ảnh: NASA
Lên top