Trực thăng riêng của ông Trump được rao bán

Chiếc trực thăng của ông Donald Trump với dòng chữ Trump nổi bật ở phần đuôi. Ảnh: Getty
Chiếc trực thăng của ông Donald Trump với dòng chữ Trump nổi bật ở phần đuôi. Ảnh: Getty
Chiếc trực thăng của ông Donald Trump với dòng chữ Trump nổi bật ở phần đuôi. Ảnh: Getty
Lên top