Trực thăng NASA chụp bức ảnh màu đầu tiên trên sao Hỏa

Cận cảnh trực thăng Sao Hỏa của NASA chụp bằng Mastcam-Z trên tàu thăm dò Perseverance. Hình ảnh này được chụp vào ngày 5.4.2021, ngày sao Hỏa thứ 45, hay còn gọi là sol, của sứ mệnh. Ảnh: NASA.
Cận cảnh trực thăng Sao Hỏa của NASA chụp bằng Mastcam-Z trên tàu thăm dò Perseverance. Hình ảnh này được chụp vào ngày 5.4.2021, ngày sao Hỏa thứ 45, hay còn gọi là sol, của sứ mệnh. Ảnh: NASA.
Cận cảnh trực thăng Sao Hỏa của NASA chụp bằng Mastcam-Z trên tàu thăm dò Perseverance. Hình ảnh này được chụp vào ngày 5.4.2021, ngày sao Hỏa thứ 45, hay còn gọi là sol, của sứ mệnh. Ảnh: NASA.
Lên top