Trực thăng chở Tổng thống Colombia bị trúng đạn

Trực thăng chở Tổng thống Colombia Ivan Duque  tại đường băng của sân bay Quốc tế Camilo Daza sau khi trực thăng trúng đạn ở Cucuta ngày 25.6. Ảnh: AFP
Trực thăng chở Tổng thống Colombia Ivan Duque tại đường băng của sân bay Quốc tế Camilo Daza sau khi trực thăng trúng đạn ở Cucuta ngày 25.6. Ảnh: AFP
Trực thăng chở Tổng thống Colombia Ivan Duque tại đường băng của sân bay Quốc tế Camilo Daza sau khi trực thăng trúng đạn ở Cucuta ngày 25.6. Ảnh: AFP
Lên top