Trong đại dịch COVID-19, hàng triệu người lần đầu trở thành triệu phú

Hơn 5 triệu người lần đầu trở thành triệu phú trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Hơn 5 triệu người lần đầu trở thành triệu phú trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Hơn 5 triệu người lần đầu trở thành triệu phú trong đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Lên top