Tròn 30 tuổi, mạng Internet toàn cầu đối mặt vấn nạn ngày càng lớn

Tim Berners-Lee, cha đẻ mạng Internet toàn cầu. Ảnh: YouTube
Tim Berners-Lee, cha đẻ mạng Internet toàn cầu. Ảnh: YouTube
Tim Berners-Lee, cha đẻ mạng Internet toàn cầu. Ảnh: YouTube
Lên top