Tròn 1 năm phong trào Áo vàng, Paris lại tan hoang vì biểu tình

Người biểu tình đốt phá ở Paris hôm 16.11, đánh dấu 1 năm phong trào Áo vàng. Ảnh: ZumaPress
Người biểu tình đốt phá ở Paris hôm 16.11, đánh dấu 1 năm phong trào Áo vàng. Ảnh: ZumaPress
Người biểu tình đốt phá ở Paris hôm 16.11, đánh dấu 1 năm phong trào Áo vàng. Ảnh: ZumaPress
Lên top