Trộm xe ủi đất san phẳng biển hiệu tranh cử đề tên ông Biden

James Blight ăn trộm xe ủi đất, san phẳng biển hiệu tranh cử đề tên ông Biden của nhiều nhà dân. Ảnh: Fox News
James Blight ăn trộm xe ủi đất, san phẳng biển hiệu tranh cử đề tên ông Biden của nhiều nhà dân. Ảnh: Fox News
James Blight ăn trộm xe ủi đất, san phẳng biển hiệu tranh cử đề tên ông Biden của nhiều nhà dân. Ảnh: Fox News
Lên top