Trở về từ Thái Lan, người đàn ông Myanmar tự cách ly ở ngôi nhà trên cây

Người đàn ông Myanmar đang tự cách ly 14 ngày trong ngôi nhà trên cây để chứng mình anh ta không mang bệnh dịch COVID-19 sau khi trở về từ Thái Lan. Ảnh: BangkokPost/Assawin Pinitwong
Người đàn ông Myanmar đang tự cách ly 14 ngày trong ngôi nhà trên cây để chứng mình anh ta không mang bệnh dịch COVID-19 sau khi trở về từ Thái Lan. Ảnh: BangkokPost/Assawin Pinitwong
Người đàn ông Myanmar đang tự cách ly 14 ngày trong ngôi nhà trên cây để chứng mình anh ta không mang bệnh dịch COVID-19 sau khi trở về từ Thái Lan. Ảnh: BangkokPost/Assawin Pinitwong
Lên top