"Trợ thủ" giúp cảnh sát UAE đo nhiệt độ cơ thể từ khoảng cách 5 mét

Lên top