Trở ngại đầu tiên trong đề cử nhân sự nội các của ông Joe Biden

Neera Tanden, ứng viên Tổng thống Joe Biden đề cử cho vị trí lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách, một cơ quan trong nội các Mỹ, đã rút lui. Ảnh: AFP.
Neera Tanden, ứng viên Tổng thống Joe Biden đề cử cho vị trí lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách, một cơ quan trong nội các Mỹ, đã rút lui. Ảnh: AFP.
Neera Tanden, ứng viên Tổng thống Joe Biden đề cử cho vị trí lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách, một cơ quan trong nội các Mỹ, đã rút lui. Ảnh: AFP.
Lên top