Trở ngại chính khiến vaccine COVID-19 của Pfizer khó phân phối đại trà

Một người phụ nữ đi ngang qua trụ sở của Pfizer ở New York, Mỹ. Hãng dược này đang phát triển vaccine COVID-19 có hiệu quả ngừa COVID-19 tới 90% nhưng cần bảo quản nhiệt độ siêu lạnh. Ảnh: AFP.
Một người phụ nữ đi ngang qua trụ sở của Pfizer ở New York, Mỹ. Hãng dược này đang phát triển vaccine COVID-19 có hiệu quả ngừa COVID-19 tới 90% nhưng cần bảo quản nhiệt độ siêu lạnh. Ảnh: AFP.
Một người phụ nữ đi ngang qua trụ sở của Pfizer ở New York, Mỹ. Hãng dược này đang phát triển vaccine COVID-19 có hiệu quả ngừa COVID-19 tới 90% nhưng cần bảo quản nhiệt độ siêu lạnh. Ảnh: AFP.
Lên top