Trợ lý cấp cao Tổng thống Mỹ xin lỗi vì đăng tải video phân biệt chủng tộc

Trợ lý cao cấp của Tổng thống Donald Trump - Mercedes Schlapp (trái) đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải video có nội dung phân biệt chủng tộc lên trang mạng xã hội cá nhân. Ảnh: AFP
Trợ lý cao cấp của Tổng thống Donald Trump - Mercedes Schlapp (trái) đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải video có nội dung phân biệt chủng tộc lên trang mạng xã hội cá nhân. Ảnh: AFP
Trợ lý cao cấp của Tổng thống Donald Trump - Mercedes Schlapp (trái) đã lên tiếng xin lỗi vì đăng tải video có nội dung phân biệt chủng tộc lên trang mạng xã hội cá nhân. Ảnh: AFP
Lên top