Trợ lý báo chí của ông Biden bị đình chỉ

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng T.J.Ducklo. Ảnh chụp màn hình Fox.
Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng T.J.Ducklo. Ảnh chụp màn hình Fox.
Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng T.J.Ducklo. Ảnh chụp màn hình Fox.
Lên top