Trình tự kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tham gia kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012 trong phiên họp chung tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 4.1.2013. Ảnh: AFP.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tham gia kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012 trong phiên họp chung tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 4.1.2013. Ảnh: AFP.
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) tham gia kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012 trong phiên họp chung tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 4.1.2013. Ảnh: AFP.
Lên top