Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triều Tiên và trò chơi “cân bằng bên miệng hố chiến tranh”