Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch

Truyền hình Triều Tiên công bố thông tin về vụ thử hạt nhân thứ 5 tháng 9.2016. Ảnh: Reuters
Truyền hình Triều Tiên công bố thông tin về vụ thử hạt nhân thứ 5 tháng 9.2016. Ảnh: Reuters
Truyền hình Triều Tiên công bố thông tin về vụ thử hạt nhân thứ 5 tháng 9.2016. Ảnh: Reuters
Lên top