Triều Tiên trở lại văn phòng liên lạc với Hàn Quốc "như bình thường"

Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong. Ảnh: Yonhap.
Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong. Ảnh: Yonhap.
Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở Kaesong. Ảnh: Yonhap.
Lên top