Triều Tiên tố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc "sinh sự"

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 16.2.2018. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 16.2.2018. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Đức, ngày 16.2.2018. Ảnh: Reuters
Lên top