Triều Tiên thành lập lực lượng đặc biệt đối phó với Mỹ, Hàn