Triều Tiên sửa hiến pháp, củng cố vị thế nguyên thủ của ông Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP
Lên top