Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân lần nữa bất kỳ lúc nào