Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm tới vùng nhận dạng phòng không Nhật Bản