Triều Tiên “nhân tiện” phóng tên lửa khi G20 họp tại Trung Quốc