Triều Tiên nhắc nhở Mỹ thời gian cho đàm phán mới đang vơi dần

Triều Tiên "nhắc nhở" cả Mỹ và Hàn Quốc trong tuyên bố mới nhất liên quan tới đàm phán hạt nhân. Ảnh: AP.
Triều Tiên "nhắc nhở" cả Mỹ và Hàn Quốc trong tuyên bố mới nhất liên quan tới đàm phán hạt nhân. Ảnh: AP.
Triều Tiên "nhắc nhở" cả Mỹ và Hàn Quốc trong tuyên bố mới nhất liên quan tới đàm phán hạt nhân. Ảnh: AP.
Lên top