Triều Tiên nêu điều kiện để nhận liên lạc từ Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Choe Son-hui (trái) vừa có phát biểu mới nhất về quan hệ Triều Tiên với Mỹ. Ảnh: AFP.
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Choe Son-hui (trái) vừa có phát biểu mới nhất về quan hệ Triều Tiên với Mỹ. Ảnh: AFP.
Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Triều Tiên Choe Son-hui (trái) vừa có phát biểu mới nhất về quan hệ Triều Tiên với Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top