Triều Tiên lại bắn 2 tên lửa ra biển Hoa Đông

Một vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA
Một vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA
Một vụ thử vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: AFP/KCNA
Lên top