Triều Tiên là bên có đại diện trực tiếp duy nhất dự AMM-53 ở Hà Nội

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chủ trì họp báo về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan chiều 7.9. Ảnh: Nhật Hạ.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chủ trì họp báo về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan chiều 7.9. Ảnh: Nhật Hạ.
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng chủ trì họp báo về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các hội nghị liên quan chiều 7.9. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top