Triều Tiên không "nuốt lời" đóng cửa bãi thử hạt nhân

Phóng viên CNN Will Ripley đến sân bay ở Bắc Kinh để nối chuyến bay đi Triều Tiên, ngày 22.5.2018. Ảnh: Reuters
Phóng viên CNN Will Ripley đến sân bay ở Bắc Kinh để nối chuyến bay đi Triều Tiên, ngày 22.5.2018. Ảnh: Reuters
Phóng viên CNN Will Ripley đến sân bay ở Bắc Kinh để nối chuyến bay đi Triều Tiên, ngày 22.5.2018. Ảnh: Reuters
Lên top