Triều Tiên khẳng định vẫn "sạch bóng" COVID-19

Triều Tiên khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào. Ảnh: AFP
Triều Tiên khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào. Ảnh: AFP
Triều Tiên khẳng định không có ca nhiễm COVID-19 nào. Ảnh: AFP
Lên top