Triều Tiên đối mặt với nguy cơ lũ lụt và lở đất trên khắp cả nước

Người dân cố gắng dọn dẹp thiệt hại do lũ lụt gây ra dưới một cây cầu ở thành phố Rajin, Triều Tiên vào mùa mưa 2015. Ảnh: Reuters
Người dân cố gắng dọn dẹp thiệt hại do lũ lụt gây ra dưới một cây cầu ở thành phố Rajin, Triều Tiên vào mùa mưa 2015. Ảnh: Reuters
Người dân cố gắng dọn dẹp thiệt hại do lũ lụt gây ra dưới một cây cầu ở thành phố Rajin, Triều Tiên vào mùa mưa 2015. Ảnh: Reuters
Lên top