Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 30.9. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 30.9. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 30.9. Ảnh: Reuters.
Lên top