Triều Tiên đi trước một bước

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Chung Eui-yong hồi đầu tháng 3.2018.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Chung Eui-yong hồi đầu tháng 3.2018.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc Chung Eui-yong hồi đầu tháng 3.2018.
Lên top